"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta"  ** Triệu Thị Trinh **

Nhớ Về Mẹ Huế

 

Nhớ Về Mẹ Huế

sông Hương, từng giọt, long lanh mắt
là lệ trong mơ con chảy về
mãi nhớ Trường Tiền buồn se thắt
mỗi nhịp rưng rưng những nét sầu

nhớ Mẹ chèo xuồng trong cơn lũ
mưa rớt vào tim, ướt nỗi niềm
Mẹ hỡi, hãy về ru con ngủ
cho sóng dạt dào giữa bờ thương

nhẹ vang tiếng mõ nơi Thiên Mụ
chạnh gõ linh lung một kiếp đời
như con nước lạnh, tìm biển trú
gió gọi Đông Ba chan chát lòng

Hòn Chén vẫn đầy trăng ngọc hé
soi khép vào hồn tuổi xa xưa
Tam Giang giòng nhớ, còn trôi khẽ
chảy mãi hương lòng ở giữa tim

Mẹ ơi, Thủy Biều, con xa xứ
ni nớ gọi thương mỗi đêm ngày
điệu hò, câu hát trên Bến Ngự
reo ngàn hạt nhớ... mãi trong mơ...

Trường Đinh

 

Share

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Mục Văn-Học

Phụ-Trách

 

Với sự cộng tác:

 • Ái Hoa
 • Áng Vân
 • Bạch Xuân Phẻ
 • Dã-Tràng Biển Đông
 • Hà Việt Hùng
 • Hồ Văn Hiền
 • Huy Văn
 • Lê Hữu Uy
 • Ngô Minh Hằng
 • Nguyên Lương
 • Nguyên Nhung
 • Nguyên Tiêu
 • Nguyễn Hoàng Lãng-Du
 • Nguyễn Thanh Huy
 • Nguyễn Thị Thanh Dương
 • Nguyễn Xuân Thiên Tường
 • Tương Giang

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine