"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta"  ** Triệu Thị Trinh **

Chim Về Tắm Giọt Nắng Sầu

 

Chim Về Tắm Giọt Nắng Sầu

mưa rơi...
sóng vỡ trong lòng
người ơi, có nhớ giòng sông quê nhà
thu vàng
lá úa
sầu ca
bóng chiều mưa lũ
mẹ già quạnh hiu

gió về...
chốn cũ tiêu điều
sương đêm giá lạnh
chim kêu gọi đàn
người ơi, bến nước sầu tang
thương con chim nhỏ lạc đàn bơ vơ

mồ xanh...
cỏ lạnh màu trời
mẹ về...
trong gió...
hạt thơ vỡ ngàn
trăng tàn xuân đến muộn màng
quê cha, nỗi nhớ...
lệ tràn cố hương

người xưa
cảnh cũ
hài sương
mẹ ơi, mưa đã sầu vương tơ trời
xót xa biển lệ đầy vơi
bài thơ gởi lại
ngàn lời ân sâu

chim về tắm giọt nắng sầu
mẹ ơi... mẹ đã hương đầu biệt ly...

Trường Đinh

 

Share

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Mục Văn-Học

Phụ-Trách

 

Với sự cộng tác:

 • Ái Hoa
 • Áng Vân
 • Bạch Xuân Phẻ
 • Dã-Tràng Biển Đông
 • Hà Việt Hùng
 • Hồ Văn Hiền
 • Huy Văn
 • Lê Hữu Uy
 • Ngô Minh Hằng
 • Nguyên Lương
 • Nguyên Nhung
 • Nguyên Tiêu
 • Nguyễn Hoàng Lãng-Du
 • Nguyễn Thanh Huy
 • Nguyễn Thị Thanh Dương
 • Nguyễn Xuân Thiên Tường
 • Tương Giang

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine