"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta"  ** Triệu Thị Trinh **

Ba Của Con

 

Ba Của Con

Ba nhẹ như hạc giấy
Ba mỏng như sương mai
Ba hiền như cỏ cây
Mong manh bay đầu gió

Ba là nhánh Mai gầy
Không là Tùng là Bách
Nhưng Ba đem mùa xuân
Cho đàn con hút mật

Chắt chiu mầm nhựa sống
Nuôi đàn con lớn khôn
Thân gầy như củi mục
Suối sông đã cạn nguồn

Thoáng chốc gần trăm năm
Ba ghé cuộc đời này
Rồi lại như sương mai
Tan trong ngày nắng sớm

Có hai giòng lệ ứa
Chảy tràn trong chiều nay
Trời cũng tuôn nước mắt
Khóc cùng con một ngày

Dù biết rồi sẽ đến
Một ngày Ba phải đi
Trần gian là cõi tạm
Phải đến giờ chia ly

Ba là Ba của con
Của Bái, Ky, Phương, Diệp
Của Hương ,Thiện, Bé, Ty
Của Mạ hiền, tha thiết !

Có đàn con tóc bạc
Khóc òa gọi Ba ơi !
Ba đi luôn thật rồi
Ngẩn ngơ giờ chia biệt !

Hạc đã bay về trời
Sương đã khô trên cây
Cánh mai gầy đã rụng
Đời đã về hư không!

Phan Mỹ Kim
22/10/2004

 

Share

Mục Văn-Học

Phụ-Trách

 

Với sự cộng tác:

 • Ái Hoa
 • Áng Vân
 • Bạch Xuân Phẻ
 • Dã-Tràng Biển Đông
 • Hà Việt Hùng
 • Hồ Văn Hiền
 • Huy Văn
 • Lê Hữu Uy
 • Ngô Minh Hằng
 • Nguyên Lương
 • Nguyên Nhung
 • Nguyên Tiêu
 • Nguyễn Hoàng Lãng-Du
 • Nguyễn Thanh Huy
 • Nguyễn Thị Thanh Dương
 • Nguyễn Xuân Thiên Tường
 • Tương Giang

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine