"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta"  ** Triệu Thị Trinh **

Bài Thơ Làm Cuối Năm

 

Bài Thơ Làm Cuối Năm

Mưa rả rích cả đêm qua mưa lớn
Nằm nghe mưa dỗ giấc ngủ gợn buồn
Cơn mưa mùa đông bất ngờ không hẹn trước
Cơn mưa cuối mùa trước ngày tết Việt Nam

Mưa dai dẳng, mưa kéo dài rỉ rả
Lá mùa đông rơi lả tả bên thềm
Ngày cuối năm lòng chợt thấy êm đềm
Không nao nức, chả xuyến xao rộn rả

Ngày cuối năm quẳng vất mọi lo buồn
Ngày cuối năm giữ tâm mình êm ả
Nước mưa kia tẩy sạch cõi ta bà
Gạn lọc bớt cái ta đầy ngã mạn

Gạn lọc bớt cái ta đầy ngã mạn
Bớt luyến ái lo dầy công tu tập
Bớt tham lam làm công quả, thiền hành
Bớt làm thơ, bớt “tưởng”, làm lành
Biết hướng thiện giữ tâm đừng chao động

Ngày cuối năm mong chính tôi,
mong bạn bè, người thân bớt mộng
Sống hiện tiền, sống thật đẹp từng phút giây
Hiện tại là đây, thiên đàng là đây
Đâu cần chết mới tìm ra cõi phúc

Quách Như Nguyệt
Làm cuối năm ngoái

 

Share

Mục Văn-Học

Phụ-Trách

 

Với sự cộng tác:

 • Ái Hoa
 • Áng Vân
 • Bạch Xuân Phẻ
 • Dã-Tràng Biển Đông
 • Hà Việt Hùng
 • Hồ Văn Hiền
 • Huy Văn
 • Lê Hữu Uy
 • Ngô Minh Hằng
 • Nguyên Lương
 • Nguyên Nhung
 • Nguyên Tiêu
 • Nguyễn Hoàng Lãng-Du
 • Nguyễn Thanh Huy
 • Nguyễn Thị Thanh Dương
 • Nguyễn Xuân Thiên Tường
 • Tương Giang

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine