Ru Em
 

Nhớ nhau nối lại câu thơ

Đan cong thành võng đợi chờ ru em.

Mượn thu chút ngọn gió mềm,

Mượn chim thay giọng dịu êm lời này,

 

Mượn hương hoa cỏ đâu đây,

Mượn  trăng làm gối mượn mây chỗ nằm.

Ru  người cùng với xa xăm,

Bãi dâu xanh lá con tằm nhả tơ.

Tin yêu giòng chảy bơ vơ,

Suối khe dù nhỏ có bờ suối khe.

Hoa  xuân anh gởi  sang hè,

Chờ thu anh đổi tiếng ve cuối mùa,

Cuối mùa còn lại tiếng mưa.

Bốn mùa ru- một người chưa thấy về.

Ru em biền biệt sơn khê,

Lời ru còn một lối về thinh không.
 

Sài Gòn 8.2012 

Phan Thanh Cương