Mắt Em

 

Chỉ là em ngủ đó thôi
Mà hai nét cọ  vẽ đôi lá lành
Chỉ là sương sớm  long  lanh
Chạm vào nhau để anh thành giọt mưa

Nửa mai có ngọn sao thưa
Nửa đêm có ánh nắng trưa dỗ dành
Cảm ơn đôi mắt nhìn anh
Nhìn anh giữa những màu xanh đất trời
Hai hồ nước động đầy vơi
Cho anh ngụp lặn rong chơi bến bờ
Đêm về thức  với trang thơ
Từ thơ đến mắt ướt tờ giấy nhung
Em xa hơn cả nghìn trùng
Để nửa mai lại ở cùng nửa khuya.

Phan Thanh Cương

Sài Gòn 29.9.2012