Dưới Trăng

Hỡi cô tát nước bên đàng
sao cô múc ánh trăng vàng đổ đi? (CD)

Đổ trăng nào ích-lợi chi
để tôi giữ lại những khi muốn nhìn
dưới trăng, cành lá ai vin
làm trăng mắc-cở đứng im-lặng cười.
đêm qua có một bóng người
ngỏ lời hò-hẹn làm tôi đợi-chờ.
Tôi chờ, chờ đến bao giờ
khi trăng sáng-tỏ ngồi mơ một người.

Hà Việt Hùng