Ngày Em Xa

Từ khi tình cũ hoang tàn
Vần thơ hệ lụy đổ vàng niềm riêng
Em như dư ảnh ảo huyền
Gom từng trang giấy gởi miền hư không!

Từ ta bụi đỏ gió hồng
Bao năm trói buộc những dòng thơ suông!

Từ em yêu thuở xa nguồn
Rồi mai đùn đẩy nỗi buồn riêng ta!

Gởi về đâu đó em xa
cõi trăm năm-vẫn chỉ là giấc mơ!

Nguyên Tiêu