Áo Tím Sang Sông

Áo tím đò xưa lỡ chuyến rồi
Người xa bến cũ tình ngăn đôi
Lục bình nhấp nhô trên dòng nưóc
Bờ đâu thăm thẳm sóng mù khơi

Áo tím u hoài trên bến xưa
Chiều chiều ngồi đợi chuyến đò đưa
Chỉ nghe tiếng vạc kêu đêm tới
Và ngàn lau quay quắt gió mưa.

Áo tím chờ ai áo tím ơi!
Giữa dòng sông nhớ tím ngậm ngùi
Thương dòng nưóc chảy đâu bờ bến
Tiếc tiếng đò khua vọng bờ vui

Áo tím một ngày mưa cuối đông
Bước xuống thuyền hoa lệ đôi dòng
Mưa bay đưa tím về bến lạ
Bỏ lại tình rơi trên bến sông!

Ngọc Quyên