"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta"  ** Triệu Thị Trinh **

Áo Tím Sang Sông

 

Áo Tím Sang Sông

Áo tím đò xưa lỡ chuyến rồi
Người xa bến cũ tình ngăn đôi
Lục bình nhấp nhô trên dòng nưóc
Bờ đâu thăm thẳm sóng mù khơi

Áo tím u hoài trên bến xưa
Chiều chiều ngồi đợi chuyến đò đưa
Chỉ nghe tiếng vạc kêu đêm tới
Và ngàn lau quay quắt gió mưa.

Áo tím chờ ai áo tím ơi!
Giữa dòng sông nhớ tím ngậm ngùi
Thương dòng nưóc chảy đâu bờ bến
Tiếc tiếng đò khua vọng bờ vui

Áo tím một ngày mưa cuối đông
Bước xuống thuyền hoa lệ đôi dòng
Mưa bay đưa tím về bến lạ
Bỏ lại tình rơi trên bến sông!

Ngọc Quyên

 

 

Share

Mục Văn-Học

Phụ-Trách

 

Với sự cộng tác:

 • Ái Hoa
 • Áng Vân
 • Bạch Xuân Phẻ
 • Dã-Tràng Biển Đông
 • Hà Việt Hùng
 • Hồ Văn Hiền
 • Huy Văn
 • Lê Hữu Uy
 • Ngô Minh Hằng
 • Nguyên Lương
 • Nguyên Nhung
 • Nguyên Tiêu
 • Nguyễn Hoàng Lãng-Du
 • Nguyễn Thanh Huy
 • Nguyễn Thị Thanh Dương
 • Nguyễn Xuân Thiên Tường
 • Tương Giang

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine