"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta"  ** Triệu Thị Trinh **

Truyện Rất Ngắn: Giận Nhau

Giận Nhau

Mist

   Anh chị giận nhau như cơm bữa. Nhưng lần này có vẻ trầm-trọng và khá lâu.

   Chị không nghĩ đến việc anh phải nghỉ làm để đưa-đón chị, cộng thêm những phí-tổn khác như tiền đường, nhiên-liệu, gởi xe... và nhất là tai-nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào trên con đường dài từ nhà đến phi-trường JFK. Chị quên khả-năng phản-ứng của anh càng ngày càng chậm sau lần đột quỵ vừa rồi. Chị chỉ biết đi China Airline rẻ hơn năm chục và hành-lý thì chị có thể mang nhiều hơn.

   Anh giận chị thì ít. Giận người bán vé máy bay về Việt-Nam thì nhiều.

   Anh lầm-lì lái xe. Chị mở ipad và mải-mê làm thơ chống-đối chuyện người Tàu đem giàn khoan vào hải-phận nước nhà để gởi đến những diễn-đàn mà chị cộng-tác.

Share

Mục Văn-Học

Phụ-Trách

 

Với sự cộng tác:

 • Ái Hoa
 • Áng Vân
 • Bạch Xuân Phẻ
 • Dã-Tràng Biển Đông
 • Hà Việt Hùng
 • Hồ Văn Hiền
 • Huy Văn
 • Lê Hữu Uy
 • Ngô Minh Hằng
 • Nguyên Lương
 • Nguyên Nhung
 • Nguyên Tiêu
 • Nguyễn Hoàng Lãng-Du
 • Nguyễn Thanh Huy
 • Nguyễn Thị Thanh Dương
 • Nguyễn Xuân Thiên Tường
 • Tương Giang

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine