"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta"  ** Triệu Thị Trinh **

Truyện Rất Ngắn: Mẹ Bệnh

Mẹ Bệnh

Hồng Thúy

   Mẹ bị bệnh thật nặng nằm trong bệnh viện, ăn uống phải có người giúp đỡ bón đút. Thời gian đầu mẹ còn ăn được, nhưng sau đó thì không còn đủ sức hay thiết tha gì ăn uống nữa. Bao nhiêu thức ăn đưa vào miệng bị mẹ đẩy đùn ra hết. Tôi đút cho mẹ càng ngày càng khó và rất vất vả. Nhớ ngày xưa khi tôi còn bé, lúc khoẻ mạnh chạy chơi, mẹ cầm bát cơm chạy quanh nhà cố dụ dỗ tôi cho ráng hết chén cơm bé xíu, thật cực khổ trăm điều, huống gì lúc tôi trở trời trái gió, mẹ còn khó nhọc biết dường nào. Nay mẹ bị bệnh nằm đấy, tôi thầm nhủ một việc cỏn con đút cơm cho mẹ thôi tôi không thể nào làm tròn được hay sao?  

Share

Mục Văn-Học

Phụ-Trách

 

Với sự cộng tác:

 • Ái Hoa
 • Áng Vân
 • Bạch Xuân Phẻ
 • Dã-Tràng Biển Đông
 • Hà Việt Hùng
 • Hồ Văn Hiền
 • Huy Văn
 • Lê Hữu Uy
 • Ngô Minh Hằng
 • Nguyên Lương
 • Nguyên Nhung
 • Nguyên Tiêu
 • Nguyễn Hoàng Lãng-Du
 • Nguyễn Thanh Huy
 • Nguyễn Thị Thanh Dương
 • Nguyễn Xuân Thiên Tường
 • Tương Giang

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine