"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta"  ** Triệu Thị Trinh **

Truyện Rất Ngắn: Trở Về

 

Trở Về

 

Có chút duyên, tôi theo chân hai anh em họ hàng (Thích kiến) Thực và (Giác tâm) Đạo lên núi đi tìm chân lý “Satisampajanna” (appamado amatapadam…) của hai người. Đoạn đường gian truân, khúc khuỷu, leo đèo, lội suối… Chẳng hiểu mô tê gì, tôi cứ theo và ghi lại câu chuyện hóng được đó, kể nghe cho vui, như sau:

 

Chung đường, THỰC hỏi ĐẠO: “tiên”?

Tâm thông ba cõi

phải nghiêng đóa sầu

 

Qua sông, THỰC hỏi ĐẠO: “đâu”?

Câu thơ thiền

bỗng nhuốm màu

trần gian…

 

Theo chân THỰC – ĐẠO lên ngàn

Tỏ bày,

sư cũng nhẹ nhàng

trở lui…

 

Giấc mơ tỉnh thức mỉm cười…

 

Vậy mà, hành động của sư… đoạn, chừng như… hai anh-em “giác ngộ”, ở luôn trên núi. Tôi, lủi thủi ra về một mình!

 

 

Mộc Miên Thảo – 8/2015

                       

Share

Mục Văn-Học

Phụ-Trách

 

Với sự cộng tác:

 • Ái Hoa
 • Áng Vân
 • Bạch Xuân Phẻ
 • Dã-Tràng Biển Đông
 • Hà Việt Hùng
 • Hồ Văn Hiền
 • Huy Văn
 • Lê Hữu Uy
 • Ngô Minh Hằng
 • Nguyên Lương
 • Nguyên Nhung
 • Nguyên Tiêu
 • Nguyễn Hoàng Lãng-Du
 • Nguyễn Thanh Huy
 • Nguyễn Thị Thanh Dương
 • Nguyễn Xuân Thiên Tường
 • Tương Giang

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine