"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta"  ** Triệu Thị Trinh **

Truyện rất ngắn: Quà Của Mẹ

Quà Của Mẹ

Mist

   Hàng năm, cứ vào ngày lễ mẹ, chúng tôi gặp nhau và đưa mẹ đi ăn ngoài.  Mẹ tôi rất vui.  Nhưng năm nay, bà không đi mà chỉ xin chúng tôi số tiền chi-phí cho bữa ăn tối mà thôi.  Chúng tôi vâng theo ý bà.

   Mẹ tôi bỏ tiền vào phong thư và bảo em tôi đem đi đưa cho cha xứ.  Bà ghi vắn-tắt: Cám ơn lời chúc lành của cha.  Và ký là: Những bà mẹ.

   Tôi chợt nhớ sáng nay các bà mẹ không có hoa tặng sau thánh lễ.  Theo lời cha xứ thì số tiền mua hoa này đủ để giúp hai em nhỏ ở những nước nghèo ăn học một năm.  Cha ban phép lành và xin sự cảm-thông của các bà mẹ.

   Thay vì giữ làm của riêng, mẹ tôi đã cho đi.

Share

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Mục Văn-Học

Phụ-Trách

 

Với sự cộng tác:

 • Ái Hoa
 • Áng Vân
 • Bạch Xuân Phẻ
 • Dã-Tràng Biển Đông
 • Hà Việt Hùng
 • Hồ Văn Hiền
 • Huy Văn
 • Lê Hữu Uy
 • Ngô Minh Hằng
 • Nguyên Lương
 • Nguyên Nhung
 • Nguyên Tiêu
 • Nguyễn Hoàng Lãng-Du
 • Nguyễn Thanh Huy
 • Nguyễn Thị Thanh Dương
 • Nguyễn Xuân Thiên Tường
 • Tương Giang

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine