"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta"  ** Triệu Thị Trinh **

Truyện Rất Ngắn: Nên Người

 

Nên Người

Mejt

     Năm 1975, bố đưa chị em chúng tôi qua đây tị-nạn.  Ngày đó còn nhỏ, tôi không biết bố làm nghề gì, sau này mới rõ ông làm công việc lau chùi ở một hãng bảo-hiểm nọ.  Tôi ngượng-ngùng và xấu-hổ mỗi lần có ai hỏi đến việc làm của bố tôi.
     Sau khi xong cao học, tôi được nhận vào làm cùng chỗ với ông.  Phần lý-lịch có khoản kê-khai tên thân-nhân nếu cùng làm chung một hãng.  Tôi ngần-ngại không muốn ghi tên bố tôi.  Mọi người sẽ nghĩ thế nào khi biết bố của một cô phó giám-đốc (*) đang làm công việc lau chùi phòng vệ-sinh ở đây.  Tôi đề-nghị ông  nghỉ việc vì lớn tuổi, và vì từ nay tôi có thể chăm-sóc cho ông.
     Bố tôi cảm-động cám-ơn nhưng nói còn phải lo cho các em tôi nữa, chúng cần sự giúp-đỡ của ông để được ăn học nên người, như tôi đã được ăn học nên người.
     Nên người? Nên người?
     Tôi vụt chạy vào phòng và khóc nức-nở trước sự ngạc-nhiên của bố tôi.
    ...Ngày đầu tiên đến sở làm, tôi hãnh-diện giới-thiệu bố tôi với tất cả mọi người.  Ai cũng kính-trọng bố tôi và nói những lời tốt đẹp về ông.

(*) Branch Office Manager

Share

Mục Văn-Học

Phụ-Trách

 

Với sự cộng tác:

 • Ái Hoa
 • Áng Vân
 • Bạch Xuân Phẻ
 • Dã-Tràng Biển Đông
 • Hà Việt Hùng
 • Hồ Văn Hiền
 • Huy Văn
 • Lê Hữu Uy
 • Ngô Minh Hằng
 • Nguyên Lương
 • Nguyên Nhung
 • Nguyên Tiêu
 • Nguyễn Hoàng Lãng-Du
 • Nguyễn Thanh Huy
 • Nguyễn Thị Thanh Dương
 • Nguyễn Xuân Thiên Tường
 • Tương Giang

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine