"Sống không phải là ký-sinh trùng của thế-gian, sống để mưu-đồ một công-cuộc hữu-ích gì cho đồng-bào, tổ-quốc"  ** Phan Chu Trinh **

HomeY-Học Bài Liên-Quan Y-HọcCâu Chuyện Thầy Lang
Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
11 Giải Trí Tuổi Già --- Câu Chuyện Thầy Lang Tác-Giả: BS Nguyễn Ý Đức
12 Kỹ Thuật Thông Tim --- Câu Chuyện Thầy Lang Tác-Giả: BS Nguyễn Ý-Đức
13 Tình Bằng Hữu - Bạn Già --- Câu Chuyện Thầy Lang Tác-Giả: BS Nguyễn Ý-Đức
14 Bệnh Sốt Xuất Huyết Ebola --- Câu Chuyện Thầy Lang Tác-Giả: BS Nguyễn Ý Đức
15 Quan Hệ Giữa Bác Sĩ Và Bệnh Nhân --- Câu Chuyện Thầy Lang Tác-Giả: BS Hồ Văn Hiền
16 Vai Trò Của Dinh Dưỡng --- Câu Chuyện Thầy Lang Tác-Giả: BS Nguyễn Ý Đức
17 Đầu Thu Xin Chích Ngừa Flu --- Câu Chuyện Thầy Lang Tác-Giả: BS Nguyễn Ý Đức
18 Tản mạn Về Con Muỗi --- Câu Chuyện Thầy Lang Tác-Giả: BS Nguyễn Ý Đức
19 Những Giọt Mồ Hôi --- Câu Chuyện Thầy Lang Tác-Giả: BS Nguyễn Ý Đức
20 Bệnh Sạn Thận --- Câu Chuyện Thầy Lang Tác-Giả: BS Nguyễn Ý Đức

Trang 2 / 3

Mục Y-Học Thường-Thức

Phụ-Trách

  • Trần Nghĩa Điền
  • Trần Thiên Anh
  • BS Trương Ngọc Thạch

langdu0520@gmail.com

Với sự cộng tác:

  • Bác Sĩ Hồ Văn Hiền
  • Lương Y Trần Đức Huấn

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine