"Sống không phải là ký-sinh trùng của thế-gian, sống để mưu-đồ một công-cuộc hữu-ích gì cho đồng-bào, tổ-quốc"  ** Phan Chu Trinh **

HomeY-Học Viện Hải-ThượngVì Sao Y-Học Cổ-Truyền Gọi Là Tâm Mà Không Gọi Là Tim --- Viện Hải-Thượng

Vì Sao Y-Học Cổ-Truyền Gọi Là Tâm Mà Không Gọi Là Tim --- Viện Hải-Thượng

 

Vì Sao Y Học Cổ-Truyền Gọi Là Tâm Mà Không Gọi Là Tim

 

TÂM không phải chỉ là TIM - PHẾ không phải chỉ là PHỔI - CAN không phải chỉ là GAN...

HỌC THUYẾT TẠNG TƯỢNG

TẠNG tạm giải thích là: những phần quan trọng, trong cơ thể giúp người và vật sống, phát triển, làm việc, có tình trí, phán đoán... và đang thực hiện các chức năng; cũng như đang hư hoại dần...

 TƯỢNG tạm giải thích là: suy nghĩ ra, tưởng ra, lập luận ra từ suy nghĩ.

KHÁC VỚI GIẢI PHẪU HỌC của Y Học Hiện Đại. Là cái mà có hình thể, vẽ ra được, đang hoạt động, đang làm việc; hoặc đã chết. Nhưng chắc chắn là không thể nói - Người có TÂM thiện... là người có TRÁI TIM khỏe mạnh được!  

Y Học Cổ Truyền khác Y Hoc Hiện Đại về các danh từ - TÂM là một phần của TRÁI TIM (theo Tân Học), *** nhưng không thể vẽ ra hình trên giấy TÂM, vì TÂM là một thực thể trong người và loài động vật ĐANG HOẠT ĐÔNG –  HÀNH HỎA - SINH NHIỆT - (hằng định nhiệt cơ thể). Một trái TIM khỏe mạnh KHÁC VỚI: Người ấy hay Cô ấy có cái TÂM lành thiện. 

Cũng vậy! PHỔI không phải là PHẾ (mà chỉ là một phần của PHỔI) - Ngoài ra PHẾ còn các chức năng khác... và nhứt là đang hoạt động trong con vật hay trong con người (chức năng của PHẾ là HẤP THU - Chủ BÌ MAO)...v...v... Thuộc HÀNH KIM - là con của TỲ VỊ thuộc HÀNH THỔ...

*** Không thể vẽ ra được, trong khi các họa sĩ thời trước, điêu luyện đến mức - chỉ cần vẽ thêm mắt (điểm nhãn) cho chim trong tranh... là chim có thể bay! (nói lên sự tinh xảo trong nghề vẽ)... Nhưng Nền Y Học Phương Đông từ ngàn xưa, chưa có tranh vẽ TẠNG TƯỢNG là vậy. (làm sao vẽ ra được "cái hồn" của TẠNG?!).

LUONGYVIET

Share

Mục Y-Học Thường-Thức

Phụ-Trách

  • Trần Nghĩa Điền
  • Trần Thiên Anh
  • BS Trương Ngọc Thạch

langdu0520@gmail.com

Với sự cộng tác:

  • Bác Sĩ Hồ Văn Hiền
  • Lương Y Trần Đức Huấn

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine