"Hãy làm cho người khác giống như bạn muốn người khác làm cho mình" ** Luật Vàng - Golden Rule **

HomeĐạo GiáoĐạo PhậtĐạo Phật: Âm-Nhạc
Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
181 Lạy Phật Quan Âm (Thùy Trang) --- Nhạc Phật Giáo Tác-Giả: Hàn Châu
182 Cổ Nhạc Phật Giáo (Thanh Tâm) ---- Nhạc Phật Giáo Tác-Giả: Cư Sĩ Thanh Phong
183 Nhạc Không Lời Phật Giáo -- Nhạc Phật Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
184 Nhớ Về Cha --- Phật Giáo Tác-Giả: Chân Quang & Thông Thiền
185 Tâm Niết Bàn (chontinhtam) --- Ngâm Thơ Phật Giáo Tác-Giả: Thích Trí Giải
186 Cổ Nhạc Phật Giáo --- Phật Giáo Tác-Giả: Thanh Phong
187 Mẹ Là Phật (Lê Duy) --- Phật Giáo Tác-Giả: Thích Trí Cao
188 Hạnh-Phúc Kinh (Bảo Yến) --- Phật Giáo Tác-Giả: Võ Tá Hân
189 Hòa Tấu Niệm Phật Tác-Giả: Sưu - Tầm
190 Về Dưới Phật Đài (Trường Vũ) Tác-Giả: Nhật - Thành

Trang 19 / 20

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine