"Biết lỗi, không khó; đổi lỗi mới khó.  Nói điều thiện không khó, làm điều thiện mới khó"  ** Hà Phủ - triều Lê Nhân Tôn **

HomeNghệ-ThuậtÂm-NhạcThính-Đường Chuông Nhạc
Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
1 Mừng Lễ Thánh Mi-ca-e Tác-Giả: Mai Phạm
2 Mi-ca-e Tác-Giả: Mai Phạm
3 Các Nhà Chiêm Tinh Đến Bái Lạy Đức Giê-Su Hài Nhi Tác-Giả: Mai Phạm
4 Đi Về Phía Chúa Tác-Giả: Cali Việt Phương, Micae Nguyễn
5 Cây Đèn Chầu Bên Thập Giá Tác-Giả: Cali Việt Phương, Nguyễn Tầm Thường
6 Giáng Sinh Vui Hòa Tác-Giả: Vô Cố Nhân
7 Giáng Sinh Nguyện Cầu Tác-Giả: Bùi Thảo, Trịnh Thùy Mỹ
8 Người Đã Đến Tác-Giả: Trúc Tiên, Vũ Hạ
9 Đản Sanh Khúc Tác-Giả: Nguyễn Hữu Tân, Thanh Trí Cao
10 Cám Ơn Phật Tác-Giả: Nguyễn Hữu Tân, Thanh Trí Cao

Trang 1 / 5

gio to hung vuong 2020

Mục Nghệ-Thuật

Phụ-Trách

 

Với sự cộng tác:

  • Ái  Hoa
  • Lưu Hồng Phúc

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine