"Hãy làm cho người khác giống như bạn muốn người khác làm cho mình" ** Luật Vàng - Golden Rule **

HomeĐạo GiáoKitô GiáoĐạo Kitô: Triết-Lý Và Đời Sống
Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
81 Chúa Như Là --- Đạo Kitô Giáo Tác-Giả: Hạt mầm mới
82 Giúp Nhớ Tân Ước --- Kitô Giáo Tác-Giả: ducme.tv
83 Thánh Lễ Khai Mạc Xứ Vụ Phêrô Của Đức Thánh Cha Phanxicô - Giám Mục Roma --- Kitô Giáo Tác-Giả: Sưu - Tầm Trên Mạng
84 Tâm Tình Mùa Chay --- Kitô Giáo Tác-Giả: Thực hiện: Duy Hân
85 Những Điều Chúa Dạy --- Kitô Giáo Tác-Giả: Hạt mầm mới
86 Khai Mạc Năm Đức Tin --- Kitô Giáo Tác-Giả: VietCatholicNews
87 Giúp Nhớ Cựu Ước --- Kitô Giáo Tác-Giả: ducme.tv
88 Lịch Sử Giáo Hội Công Giáo Việt Nam --- Kitô Giáo Tác-Giả: gxdaminh.net
89 Ý Nghĩa Của Cây Thánh Giá --- Kitô Giáo Tác-Giả: ducme.tv
90 Ý Nghĩa Của Chữ Chi - Rho Và Con Cá --- Kitô Giáo Tác-Giả: ducme.tv

Trang 9 / 11

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine