"Hãy làm cho người khác giống như bạn muốn người khác làm cho mình" ** Luật Vàng - Golden Rule **

HomeĐạo GiáoKitô GiáoĐạo Kitô: Triết-Lý Và Đời Sống
Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
91 Tác Giả Chuỗi Mân Côi? --- Kitô Giáo Tác-Giả: ducme.tv
92 Ý Nghĩa JHS --- Kitô Giáo Tác-Giả: ducme.tv
93 Lời Nguyện Của Gandhi --- Triết Lý và Đời Sống Tác-Giả: Gandhi
94 Vẽ Chân-Dung Chúa Giêsu --- Kitô Giáo Tác-Giả: David Garibaldi
95 Cái Chết Đau Thương Của Chúa Giêsu --- Kitô Giáo Tác-Giả: Sưu-TầmTrên Mạng
96 Mười Bốn Chặng Đàng Thánh Giá --- Kitô Giáo Tác-Giả: Sưu - Tầm
97 Lời Nguyện Từ Trái Tim --- Kitô Giáo Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
98 Lược Sử Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới --- Kitô Giáo Tác-Giả: Sưu - Tầm
99 Giải Cứu Một Phụ Nữ Bị Xích Trong Rừng Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
100 Bốn Mươi Bài Suy Niệm Mùa Chay --- Kitô Giáo Tác-Giả: VietCatholicNews

Trang 10 / 11

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine