"Hãy làm cho người khác giống như bạn muốn người khác làm cho mình" ** Luật Vàng - Golden Rule **

Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
91 Mùa Xuân Đã Đến (Xuân Trường, Trần Ngọc) --- Thánh Ca Mùa Xuân Tác-Giả: Thái Nguyên
92 Chúa Mùa Xuân (Tuyết Mai Ly) --- Thánh Ca Mùa Xuân Tác-Giả: Thái Nguyên
93 Chúa Là Mùa Xuân --- Thánh Ca Mùa Xuân Tác-Giả: Thái Nguyên
94 Chúa Mùa Xuân (Thanh Sử) ---- Thánh Ca Mùa Xuân Tác-Giả: Thái Nguyên
95 Những Bài Thánh Ca Hay (Gia Ân) - Phần 2 --- Thánh Ca Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
96 Những Bài Thánh Ca Hay (Gia Ân) - Phần 1 --- Thánh Ca Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
97 Những Bản Thánh Ca Hay (Cẩm Ly) --- Thánh Ca Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
98 Những Bài Thánh Ca Hay (Quang Linh) --- Thánh Ca Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
99 Những Bài Thánh Ca Hay (Tâm Đoan) --- Thánh Ca Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
100 Những Bài Thánh Ca Hay (Tam Ca Áo Trắng) --- Thánh Ca Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng

Trang 10 / 15

Thành-kính tiễn-biệt
Tr Lão Thành
Trần Văn Lược
06/12/2018
Hưởng Thọ 100 tuổi

 

Who's Online

Hiện có:
72 guests & 0 thành viên trên mạng

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine