"Hãy làm cho người khác giống như bạn muốn người khác làm cho mình" ** Luật Vàng - Golden Rule **

Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
61 Tuyển Chọn Những Bài Thánh Ca Hay - Phần 4 --- Thánh Ca Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
62 Tuyển Chọn Những Bài Thánh Ca Hay - Phần 3 --- Thánh Ca Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
63 Tuyển Chọn Những Bài Thánh Ca Hay - Phần 2 --- Thánh Ca Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
64 Tuyển Chọn Những Bài Thánh Ca Hay - Phần 1 --- Thánh Ca Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
65 Đây Bài Ca Ngàn Trùng (Hoàng Oanh) --- Thánh Ca Nguyện Cầu Các Thánh Tác-Giả: Kim Long
66 Những Bài Thánh Ca Cầu Hồn --- Thánh Ca Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
67 Con Mãi Cần Chúa (Tuyết Mai Ly) --- Thánh Ca Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
68 Tình Ngài (Gia Ân) --- Thánh Ca Tác-Giả: Mai Nguyên vũ
69 Chúa Đã Thấy (Mai Thiên Vân) --- Thánh Ca Tác-Giả: Thanh Lan
70 Những Bản Thánh Ca Hay (Hồng Ân) --- Thánh Ca Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng

Trang 7 / 15

Thành-kính tiễn-biệt
Tr Lão Thành
Trần Văn Lược
06/12/2018
Hưởng Thọ 100 tuổi

 

Who's Online

Hiện có:
155 guests & 0 thành viên trên mạng

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine