"Hãy làm cho người khác giống như bạn muốn người khác làm cho mình" ** Luật Vàng - Golden Rule **

Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
1 Xuất Hành (Ca Đoàn Ngàn Thông) ---- Thánh Ca Mùa Phục Sinh Tác-Giả: Hoàng Kim
2 Chúa Đã Hiến Mình -- Thánh Ca Tác-Giả: Thái Nguyên
3 Xuất Hành (Hợp Ca) ---- Thánh Ca Mùa Phục Sinh Tác-Giả: Hoàng Kim
4 Xuất Hành (Ca Đoàn Ngàn Thông) ---- Thánh Ca Phục Sinh Tác-Giả: Hoàng Kim
5 Thánh Ca Mùa Phục Sinh Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
6 Tình Yêu Của Chúa (Đào Nguyên) -- Thánh Ca Mùa Phục Sinh Tác-Giả: Ngọc Linh
7 Tuyển Tập Thánh Ca Phục Sinh Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
8 Alleluia Hát Lên Người Ơi (Cao Duy) --- Thánh Ca Phục Sinh Tác-Giả: Thành Tâm
9 Hallelujah (Ca Đoàn Ngàn Thông) -- Thánh Ca Mùa Phục Sinh Tác-Giả: George F. Handel, Lời Việt: Trần Văn Tín
10 Tôi Tin Kinh (Hoàng Oanh) --- Thánh Ca Mùa Phục Sinh Tác-Giả: Hoài Đức

Trang 1 / 5

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine