"Hãy làm cho người khác giống như bạn muốn người khác làm cho mình" ** Luật Vàng - Golden Rule **

Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
31 Trong Rừng Sâu ---- Thánh Ca Mùa Vọng Tác-Giả: Mi Trầm
32 Tiếng Gọi Trong Sa Mạc ---- Thánh Ca Mùa Vọng Tác-Giả: Xuân Thảo
33 Hãy Dọn Đường Cho Chúa ---- Thánh Ca Mùa Vọng Tác-Giả: Mạnh Hùng
34 Dọn Đường Cho Chúa (Ca Đoàn Ngàn Khơi)---- Thánh Ca Mùa Vọng Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
35 Vui Lên Sion (Thy Thảo) ---- Thánh Ca Mùa Vọng Tác-Giả: Thành Tâm
36 Về Với Ngài (Phan Đình Tùng) ---- Thánh Ca Mùa Chay Tác-Giả: Phan Đình Tùng
37 Trông Đợi (Lê Anh) --- Thánh Ca Mùa Vọng Tác-Giả: Didier Rimaud & J. Bình
38 Chiên Hoang Trở Về (Hạnh Nguyên) --- Thánh Ca Mùa Vọng Tác-Giả: Đinh Công Huỳnh
39 Con Nay Trở Về (Như Mai) --- Thánh Ca Mùa Vọng Tác-Giả: Hùng Lân
40 Cha Ơi Con Đã Về (Nguyễn Sang) --- Thánh Ca Mùa Vọng Tác-Giả: Nguyễn Quang Hiền

Trang 4 / 4

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine