"Hãy làm cho người khác giống như bạn muốn người khác làm cho mình" ** Luật Vàng - Golden Rule **

Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
81 HalleLuia (Hợp Xướng) --- Thánh Ca Nước Ngoài Tác-Giả: Handel
82 Ave Maria (Deanna Durbin) --- Thánh Ca Nước Ngoài Tác-Giả: Franz Schubert
83 Ave Maria (Maria Callas) --- Thánh Ca Nước Ngoài Tác-Giả: Franz Schubert
84 When A Child Is Born (Sarah Brightman) --- Ca Khúc Nước Ngoài Tác-Giả: Ciro Dammicco
85 Halleluiah (Hợp Ca) --- Thánh Ca Nước Ngoài Tác-Giả: Michael Whitaker Smith
86 When Love Was Born (Mark Schultz) --- Ca Khúc Nước Ngoài Tác-Giả: Bernie Herms, Stephanie Lewis, Mark Schultz
87 Joy To The World --- Thánh Ca Nước Ngoài Tác-Giả: George F. Hande
88 When A Child Is Born (Johnny Mathis) --- Ca Khúc Nước Ngoài Tác-Giả: Ciro Dammicco
89 I Saw Three Ships Come Sailing In --- Thánh Ca Nước Ngoài Tác-Giả: William Sandys
90 O Holy Night (Celine Dion) --- Thánh Ca Nước Ngoài Tác-Giả: Adolphe Adam

Trang 9 / 10

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine