"Quân lính cốt hòa-thuận, không cốt đông; cốt tinh-nhuệ, không cốt nhiều. Người khéo thắng là thắng ở chỗ rất mềm-dẻo, chứ không lấy mạnh đè yếu, nhiều hiếp ít"  ** Quang-Trung **

HomeGiáo-DụcGiáo-Dục Thiếu NhiTài-Liệu Tiếng Anh Cho Thiếu Nhi
Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
51 The Big Numbers Song --- Bài Hát Tiếng Anh Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
52 Finger Family ---Bài Hát Tiếng Anh Cho Thiếu Nhi Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
53 Spring Songs For Children -Spring Is Here --- Bai Hát Tiêng Anh Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
54 Spring Song - Spring Is Here --- Bài Hát Tiếng Anh Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
55 Spring Is Here --- Bài Hát Tiếng Anh Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
56 Rudolph The Red-Nosed Reindeer --- Bài Hát Tiếng Anh Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
57 12 Days Of Christmas --- Bài Hát Tiếng Anh Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
58 Jingle Bells --- Bài Hát Tiếng Anh Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
59 Santa Claus Is Coming To Town --- Bài Hát Tiếng Anh Cho Thiếu Nhi Tác-Giả: John Frederick Coots, Haven Gillespie
60 Twinkle Twinkle Little Star --- Bài Hát Tiếng Anh Cho Thiếu Nhi Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng

Trang 6 / 46

Vào Cổng Làng Chi-Tiết

13379157
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
.Tháng trước
2854
6649
9503
35999
105078
234067

Your IP: 107.21.16.70
Server Time: 2019-01-21 09:38:00

Mục Giáo-Dục

Phụ-Trách

Trần Nghĩa Điền
Trần Văn Long

Với sự cộng tác:

  • Chân Trần
  • Thanh An
  • Thiên Anh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine