"Quân lính cốt hòa-thuận, không cốt đông; cốt tinh-nhuệ, không cốt nhiều. Người khéo thắng là thắng ở chỗ rất mềm-dẻo, chứ không lấy mạnh đè yếu, nhiều hiếp ít"  ** Quang-Trung **

HomeGiáo-Dục Phẩm-Vật Của Trân GianVị Mục-Sư Và Cô Gái Nhỏ --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian

Vị Mục-Sư Và Cô Gái Nhỏ --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian

Vị Mục-Sư và Cô Gái Nhỏ

 

Russel Herman Conwell (1843-1925) là một mục-sư, diễn-giả, luật-sư và một nhà văn. Sau này, ông trở thành chủ-tịch tiên-khởi của trường đại-học Temple thành phố Philadelphia nước Mỹ.

Câu chuyện bắt đầu vào năm 1886 khi một cô gái nhỏ tên là Hattie May Wiatt đứng bên ngoài nguyện đường Grace Baptist. Cô khóc vì nguyện-đường nhỏ mà lại đông người không vào được. Mục-sư Conwell tới nắm tay cô, nhấc bổng cô lên vai, bước lên tòa-giảng và nói cô ngồi ở đây hôm nay. Mục-sư còn nói tiếp với mọi người sẽ có một ngày cộng-đoàn xây một nhà thờ lớn hơn.

Hattie nghe những lời nói của mục-sư một cách tin-tưởng. Cô để dành tiền. Vài tháng sau cô bị bệnh qua đời. Sau đám tang, cha mẹ cô gặp mục-sư đưa số tiền để dành 57 xu để dùng vào việc chung của nhà thờ.

Trong buổi họp của ban quản-trị, mục-sư thông-báo số tiền đóng-góp đầu tiên cho việc xây cất nhà thờ. Trước đó mọi người chỉ nghĩ chuyện này có thể xẩy ra mà thôi. Ban quản-trị rất xúc-động…Vài ngày sau, một người đề-nghị với ông mua một mảnh đất trên đường Broad. Mục-sư Conwell tiếp-xúc với chủ-đất rồi kể lại chuyện cô gái nhỏ. Ông chủ đất không thuộc về cộng-đoàn của nhà thờ và cũng không thường đi lễ. Ông chăm-chú nghe rồi bằng lòng bán đất với giá 10 ngàn đô-la mà tiền đặt cọc chỉ cần 57 xu!

Một ngày, người ta cố-tình sắp-xếp cho vợ chồng mục-sư tới thăm nhà thờ Mount Holly trong chương-trình trao đổi. Khi trở về ông thấy nhà ông đèn đuốc sáng chưng từ trên xuống dưới, trong nhà thì đầy người…Giáo-dân dành cho mục-sư một sự ngạc-nhiên: họ thông-báo đã quyên góp đủ 10 ngàn đô-la mua đất nhờ ở 57 xu của cô gái nhỏ.

Nhưng đến đây vẫn chưa là kết-thúc. Chuyện 57 xu còn tiếp-diễn… Đất đã mua nhưng chưa có tiền xây nhà thờ. Mục-sư bán những đồng xu đó cho người ta làm kỷ-vật. Ông thu được thêm 1000 đô-la làm tiền khởi-đầu cho việc xây Baptist Temple.

--------------------------------------
* Mỹ= America

 

 

 Phẩm-Vật Của Trần-Gian -- Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn

Share

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Mục Giáo-Dục

Phụ-Trách

Trần Nghĩa Điền
Trần Văn Long

Với sự cộng tác:

  • Chân Trần
  • Thanh An
  • Thiên Anh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine