"Quân lính cốt hòa-thuận, không cốt đông; cốt tinh-nhuệ, không cốt nhiều. Người khéo thắng là thắng ở chỗ rất mềm-dẻo, chứ không lấy mạnh đè yếu, nhiều hiếp ít"  ** Quang-Trung **

HomeGiáo-Dục Phẩm-Vật Của Trân GianBài Giảng Biết Đi --- Phẩm-Vật CủaTrần-Gian

Bài Giảng Biết Đi --- Phẩm-Vật CủaTrần-Gian

 

Bài Giảng Biết Đi

 

Năm 1953 các viên-chức của thành-phố Chicago và phóng-viên tụ-tập đón một người đoạt giải Nobel năm 1952 tại ga xe lửa.

Khi xe ngừng, người đàn ông cao lớn bước xuống. Người ta chào mừng ông.

Khách nhìn qua đám đông thấy một bà già da đen đang lúng-túng với hai chiếc va-li lớn… Ông lễ-độ xin mọi người đợi vài phút rồi tươi cười giúp bà lên xe.

Khách là bác-sĩ Albert Schweitzer (1875-1965), một nhà truyền-giáo người Đức, Ông dâng-hiến cả đời mình cho người nghèo tại Phi-Châu.

Một người ái-mộ ông lúc đó thốt lên: “Đây là lần đầu tôi thấy một bài giảng biết đi!”

 

 

 


Đức = Germany

Châu Phi: Africa

 

 

 

 

Phẩm-Vật Của Trần-Gian -- Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn

Share

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Mục Giáo-Dục

Phụ-Trách

Trần Nghĩa Điền
Trần Văn Long

Với sự cộng tác:

  • Chân Trần
  • Thanh An
  • Thiên Anh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine