"Quân lính cốt hòa-thuận, không cốt đông; cốt tinh-nhuệ, không cốt nhiều. Người khéo thắng là thắng ở chỗ rất mềm-dẻo, chứ không lấy mạnh đè yếu, nhiều hiếp ít"  ** Quang-Trung **

HomeGiáo-Dục Phẩm-Vật Của Trân GianVượt Trở-Ngại --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian

Vượt Trở-Ngại --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian

 

Vượt Trở Ngại

Trong cuộc tranh cử tổng-thống Hoa-Kỳ năm 1988 giữa Harry S Truman (1884-1972) và thống-đốc tiểu-bang New York Thomas Deway; Truman thuộc đảng Dân-Chủ, hai viện lập-pháp do đảng Cộng-Hòa chiêm đa-số.
Truman nói về bạn-bè chính-trị của ông: ”Nếu cần một người bạn tại Washington, kiếm một con chó”,

Các chính-trị gia, các phóng-viên và ngay cả bà mẹ vợ đều cho rằng Truman không thể thắng được. Tờ báo uy-tín Newsweek thăm-dò ý-kiến của những nhà bình-luận chính-trị đã đi đến kết-luận: “Deway: 50, Truman: 0”.

Lúc đó Truman đã 64 tuổi. Những người trẻ tuổi hơn cùng đi trên xe lửa vận-động cho ông  thú-nhận đây là cuộc thử-thách gian-nan bậc nhất trong đời họ: đồ ăn không tốt, công việc chất-ngất mà Truman vẫn còn ra lệnh xe lửa chạy 80 dặm một giờ để tới các nơi càng nhiều càng tốt.

Trong ngày bầu cử trước khi phiếu kiểm xong, tờ Diễn-Đàn Chicago (Chicago Tribune) đã in sẵn đề-tựa: Deway thắng Truman (“Deway defeats Truman”).

Truman thắng do sự can-đảm đương đầu được với khó-khăn, thông-điệp của ông và những người sát-cánh với ông. Những người này cương-quyết không bỏ cuộc vì ông là… Truman

 


 

Hoa Kỳ = USA

 

 

Phẩm-Vật Của Trần-Gian -- Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn

Share

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Mục Giáo-Dục

Phụ-Trách

Trần Nghĩa Điền
Trần Văn Long

Với sự cộng tác:

  • Chân Trần
  • Thanh An
  • Thiên Anh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine