Bàn Tay Nhỏ

Cậu bé Bobby Hill, 13 tuổi, là con của một trung-sĩ Mỹ đồn-trú tại Ý. Tình-cờ cậu đọc một tài-liệu nói về công-cuộc phục-vụ của bác-sĩ Albert Schweitzer (1875-1965) tại Phi-Châu. Cậu muốn làm một cái gì để giúp ông này.

Bobby gửi một lọ thuốc aspirin tới thiếu-tướng tư-lệnh không-quân của Đồng-Minh tại miền Nam Âu-Châu xem ông có thể thả dù xuống nhà thương giữa rừng của bác-sĩ Schweitzer không?

Khi biết chuyện, một đài phát-thanh Ý lên tiếng kêu gọi…Kết-quả thu-nhận được khoảng 40000 US đô-la dụng-cụ y-khoa lúc đó. Chính-phủ Pháp và Ý mỗi nước cung-cấp một máy bay chở y-cụ và cậu bé tới gặp bác-sĩ Schweitzer.

Vị bác-sĩ đoạt các giải Nobel và Goethe ngạc-nhiên không ngờ một đứa trẻ có thể giúp nhà thương của ông nhiều đến như vậy.

 


 

Mỹ, Hoa Kỳ = USA
Ý = Italy
Pháp = France

 

 Phẩm-Vật Của Trần-Gian -- Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn