"Nếu bệ-hạ muốn hàng, xin trước hãy chém đầu tôi đi đã, rồi sau sẽ hàng!" ** Trần Quốc Tuấn **

 

Tin Vui Nhất Trong Tuần

 

Robert De Vicenzo sinh năm 1923 tại Á Căn Đình. Ông đoạt hơn 230 giải gôn (golf) trên thế-giới.

Một lần sau khi thắng giải tới chỗ xe đậu, ông gặp người đàn bà trẻ với dáng-dấp tội-nghiệp tới chúc mừng. Bà cho biết có chuyện rất buồn trong gia-đình: đứa con gái nhỏ bị bệnn nan-y về máu. Bác-sĩ nói con bà khó qua khỏi… De Vicenzo xúc-động… Ông lấy bút chuyển-nhượng cái ngân-phiếu thắng giải cho bà.

Một tuần sau tại bữa ăn trưa một viên chức của Hội Gôn Chuyên-Nghiệp (PGA) nói rằng những đứa trẻ tại bãi đậu xe quả-quyết người đàn bà trẻ không hề có con bị đau-yếu.

De Vicenzo hỏi:

- Anh nói sao?

Người đó trả lời:

- Anh đã bị lừa. Không có đứa nhỏ sắp chết trong tuyệt-vọng.

De Vicenzo tươi cười nói:

- Đây là tin vui nhất trong tuần!

 


 

Á Căn Đình = Argentina

Gôn = Golf

PGA = Professional Golfer’s Association

 

Phẩm-Vật Của Trần-Gian -- Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn

Thống-Kê Vào Làng

Viet Nam 59.1% Viet Nam
United States of America 28.4% United States of America
Canada 3.5% Canada
Japan 2.9% Japan
Germany 2.4% Germany
France 1.5% France

Total:

38

Countries