"Quân lính cốt hòa-thuận, không cốt đông; cốt tinh-nhuệ, không cốt nhiều. Người khéo thắng là thắng ở chỗ rất mềm-dẻo, chứ không lấy mạnh đè yếu, nhiều hiếp ít"  ** Quang-Trung **

HomeGiáo-Dục Phẩm-Vật Của Trân GianBắt Đầu --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian

Bắt Đầu --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian

Bắt Đầu

 

Sigmund Freud (1856-1930), nguời Áo, được coi là cha đẻ của ngành phân-tâm học.

Một người đàn bà trẻ hỏi ông:

- Tới thời-điểm nào tôi nên bắt đầu giáo-dục con tôi?

Freud hỏI:

- Khi nào đứa trẻ được sinh ra?

Người đàn bà thốt lên:

- Sinh ra? Con tôi bây giờ đã năm tuổi rồi.

Freud giục bà:

- Trời ơi, bà này! Bà còn đứng đó nói chuyện với tôi. Mau về nhà. Bà đã uổng phí 5 năm tốt đẹp nhất rồi.

 


 

Phân-Tâm Học = Psychoanalysis

Áo= Austria

 

Phẩm-Vật Của Trần-Gian -- Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn

Share

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Mục Giáo-Dục

Phụ-Trách

Trần Nghĩa Điền
Trần Văn Long

Với sự cộng tác:

  • Chân Trần
  • Thanh An
  • Thiên Anh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine