Bắt Đầu

 

Sigmund Freud (1856-1930), nguời Áo, được coi là cha đẻ của ngành phân-tâm học.

Một người đàn bà trẻ hỏi ông:

- Tới thời-điểm nào tôi nên bắt đầu giáo-dục con tôi?

Freud hỏI:

- Khi nào đứa trẻ được sinh ra?

Người đàn bà thốt lên:

- Sinh ra? Con tôi bây giờ đã năm tuổi rồi.

Freud giục bà:

- Trời ơi, bà này! Bà còn đứng đó nói chuyện với tôi. Mau về nhà. Bà đã uổng phí 5 năm tốt đẹp nhất rồi.

 


 

Phân-Tâm Học = Psychoanalysis

Áo= Austria

 

Phẩm-Vật Của Trần-Gian -- Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn