Độ-Lượng

 

Hơn 60 năm trong chính-trường tại Anh, William Gladtone (1809-1898) đã làm bộ-trưởng tài-chính 4 lần, làm thủ-tướng 4 lần.

Một lần bộ-trưởng Gladtone thuyết-trình về ngân-sách trước hạ-viện. Đề-nghị ngân-sách dựa theo tài-liệu thống-kê của một chuyên-viên. Gladstone tin-tưởng khả-năng của ông này. Không ngờ người chuyên-viên có sự nhầm-lẫn. Bài thuyết-trình trở thành đề-tài chê-bai, chế-diễu.

Người chuyên-viên bị triệu tới gặp bộ-trưởng. Ông ta vừa lo-lắng vừa xấu-hổ nghĩ rằng mình sẽ bị đuổi việc. Không ngờ Gladstone chỉ nói: “Tôi biết ông buồn về chuyện xẩy ra. Tôi mời ông tới đây để ông dễ chịu hơn . Đã bao nhiêu lần ông góp phần trong những việc sổ-sách quốc-gia mà đây mới chỉ là lần đầu nhầm-lẫn. Tôi chúc mừng ông và muốn ông biết sự cảm-kích của tôi”.

 

 


 -

Bộ-Trưởng Tài-Chánh (Anh) = Chancellorof Exchequer

Thủ-Tướng (Anh) = Prime Minister

Hạ-Viện (Anh) : House Of Commons

 

Phẩm-Vật Của Trần-Gian -- Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn