"Quân lính cốt hòa-thuận, không cốt đông; cốt tinh-nhuệ, không cốt nhiều. Người khéo thắng là thắng ở chỗ rất mềm-dẻo, chứ không lấy mạnh đè yếu, nhiều hiếp ít"  ** Quang-Trung **

HomeGiáo-Dục Phẩm-Vật Của Trân GianNhân-Tính --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian

Nhân-Tính --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian

 

Nhân-Tính

 

Thời vua Honorius (384-423) của La-Mã người ta thường kéo nhau tới các đấu trường để xem người đấu với người hoặc người đấu với thú một cách tàn-bạo. Họ dửng-dưng trước cái chết của kẻ bại trận.

Một hôm Telemachus, tu-sĩ người Syria tới coi. Ông không nén được tức-bực. Từ trên chỗ khán-giả ông nhẩy xuống đấu trường kêu gọi mọi người chấm dứt trò chơi man-rợ này. Đám đông phẫn-nộ, họ ném đá ông cho tới chết…

Ba ngày sau, vua Honorius nghe kể lại. Nhà vua xúc-động về hành-động đầy nhân-tính của Telemachus nên ra lệnh cấm những cuộc đấu này.

Cái chết của Telemachus không vô ích. Cuộc đấu cuối cùng là ngày 01-01-404.

-------------------------------------
La-Mã=Rome

 

 

Phẩm-Vật Của Trần-Gian -- Nguyễn Hoàng Lãng Du biêN-soan.

Share

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Mục Giáo-Dục

Phụ-Trách

Trần Nghĩa Điền
Trần Văn Long

Với sự cộng tác:

  • Chân Trần
  • Thanh An
  • Thiên Anh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine