"Quân lính cốt hòa-thuận, không cốt đông; cốt tinh-nhuệ, không cốt nhiều. Người khéo thắng là thắng ở chỗ rất mềm-dẻo, chứ không lấy mạnh đè yếu, nhiều hiếp ít"  ** Quang-Trung **

HomeGiáo-Dục Phẩm-Vật Của Trân GianChiếc Cầu Của Cô Gái Xấu Số-- Phẩm-Vật Của Trần-Gian

Chiếc Cầu Của Cô Gái Xấu Số-- Phẩm-Vật Của Trần-Gian

 

Chiếc Cầu Của Cô Gái Xấu Số

                                                                       

Nguyễn Thị Thùy Dương sinh năm 1997 tại tỉnh Đồng Tháp, Việt-Nam. Cô bị bệnh lở-loét khắp người, ngứa-ngáy như điên-khùng, khắp thân-thể chẩy máu vì gãi. Căn bệnh làm chân tay co rút mất dần các ngón. Ăn uống phải nhờ người giúp Tới tuổi 21 mà cô chỉ nặng 21 kg, nhỏ như một đứa bé. Năm 2015, gia-đình đưa cô lên bệnh-viện thành-phố Hồ Chí Minh điều-trị nhưng cũng không khỏi.

Hoàn-cảnh của cô làm nhiều người xúc-động. Họ quyên góp giúp cô được 100 triệu đồng Việt-Nam.
Khi biết bệnh của mình không chữa được, cô quyết-định đóng góp số tiền đó làm một chiếc cầu qua sông để giúp học sinh và người qua lại khỏi phải dùng xuồng.


Cây cầu dài 28 mét, rộng 2 mét được hoàn-tất vào năm 2016 do lòng yêu người của cô gái xấu số.

 


 

                                                         

 Phẩm-Vật Của Trần-Gian -- Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn

Share

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Mục Giáo-Dục

Phụ-Trách

Trần Nghĩa Điền
Trần Văn Long

Với sự cộng tác:

  • Chân Trần
  • Thanh An
  • Thiên Anh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine