"Quân lính cốt hòa-thuận, không cốt đông; cốt tinh-nhuệ, không cốt nhiều. Người khéo thắng là thắng ở chỗ rất mềm-dẻo, chứ không lấy mạnh đè yếu, nhiều hiếp ít"  ** Quang-Trung **

HomeGiáo-Dục Phẩm-Vật Của Trân GianTận-Hiến --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian

Tận-Hiến --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian

 

Tận-Hiến

Vào cuối tháng 7 năm 1941, một tù-nhân trốn thoát khỏi trại tập-trung Auschwitz của Đức Quốc Xã. Viên chỉ-huy trưởng Karl Fritsch giận-dữ lớn tiếng: “Kẻ trốn chạy đã đào-thoát. Các người phải trả cái giá này. Mười người trong các anh sẽ bị giam trong hầm không có đồ ăn, thức uống cho đến chết”.  

Các tù nhân xanh mặt. Viên chỉ-huy chọn 10 tù nhân trong đó có Franciszek Gajowsniczek là người từng đóng góp cho lực-lượng đối-kháng Đức Quốc Xã tại Ba-Lan. Franciszek đau-đớn thốt lên: ”Trời ơi! Vợ tôi! Con tôi! Tôi sẽ không bao giờ còn trông thấy họ”.

Bỗng một bàn tay kéo nạn-nhân lại rồi người này đứng thay vào chỗ anh. Đó là linh-mục Raymond Kolbe, kẻ vẫn thường nhường phần ăn của mình cho các bạn tù.

Ông mất lúc 12:30 trưa ngày 14 tháng 8 năm 1941 sau hai tuần bị bỏ đói khát rồi bị tiêm thuốc độc.

 

 

 

Linh-Mục Raymond Kolbe người Ba-Lan; khi nhập dòng Francis đổi tên là Maximilian Kolbe
Ba-Lan = Poland

                                                       *

           Phẩm-Vật Của Trần-Gian -- Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Mục Giáo-Dục

Phụ-Trách

Trần Nghĩa Điền
Trần Văn Long

Với sự cộng tác:

  • Chân Trần
  • Thanh An
  • Thiên Anh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine