"Quân lính cốt hòa-thuận, không cốt đông; cốt tinh-nhuệ, không cốt nhiều. Người khéo thắng là thắng ở chỗ rất mềm-dẻo, chứ không lấy mạnh đè yếu, nhiều hiếp ít"  ** Quang-Trung **

HomeGiáo-Dục Phẩm-Vật Của Trân GianXưa Cũ Như Những Ngọn Đồi --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian

Xưa Cũ Như Những Ngọn Đồi --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian

 

                  Xưa Cũ Như Những Ngọn Đồi  

 

Thánh Gandhi (1869-1948) tên thật là Mohandas Karamchand Gandhi. Ông sinh ra tại Ấn-Độ. Sau khi được huấn-luyện tại Anh để trở thành luật-sư, ông có dịp nhìn thấy nhiều đối-xử bất-công tại Ấn và Nam Phi. 
 

Ông lãnh-đạo dân Ấn dành được sự độc-lập qua chủ-trương bất bạo-động. Ông nói: “Mắt đổi mắt làm cả thế-giới bị mù”.
 

Thánh Gandhi vận-động chống sự đói nghèo, tăng quyền cho phụ-nữ và xây-dựng tình hữu-nghị giữa các tôn-giáo, chủng-tộc tại quốc-gia ông.
 

Ông đã gây được ảnh-hưởng tới nhiều lãnh-tụ trên thế-giới như Martin Luther King Jr, Nelson Mandela, Aung San Suu Kyi, Benigno Aquino Jr, James Lawson, Tenzin Gyatso, Steve Bikio, …
 

Người Cha khả-kính của dân-tộc Ấn nói: “Tôi không có gì mới để dậy thế-giới. Sự Thật và Bất Bạo Động là những thứ xưa cũ như những ngọn đồi”.

 

.Người ta còn gọi Thánh Gandhi là Mahatma Gandhi (Mahatma có nghĩa là Linh-Hồn Vĩ-Đại (Great Soul))

Anh = England, Ấn = Ấn-Độ = India

 

 

 

Phẩm Vật Của Trần-Gian -- Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Mục Giáo-Dục

Phụ-Trách

Trần Nghĩa Điền
Trần Văn Long

Với sự cộng tác:

  • Chân Trần
  • Thanh An
  • Thiên Anh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine