Xưa Cũ Như Những Ngọn Đồi  

 

Thánh Gandhi (1869-1948) tên thật là Mohandas Karamchand Gandhi. Ông sinh ra tại Ấn-Độ. Sau khi được huấn-luyện tại Anh để trở thành luật-sư, ông có dịp nhìn thấy nhiều đối-xử bất-công tại Ấn và Nam Phi. 
 

Ông lãnh-đạo dân Ấn dành được sự độc-lập qua chủ-trương bất bạo-động. Ông nói: “Mắt đổi mắt làm cả thế-giới bị mù”.
 

Thánh Gandhi vận-động chống sự đói nghèo, tăng quyền cho phụ-nữ và xây-dựng tình hữu-nghị giữa các tôn-giáo, chủng-tộc tại quốc-gia ông.
 

Ông đã gây được ảnh-hưởng tới nhiều lãnh-tụ trên thế-giới như Martin Luther King Jr, Nelson Mandela, Aung San Suu Kyi, Benigno Aquino Jr, James Lawson, Tenzin Gyatso, Steve Bikio, …
 

Người Cha khả-kính của dân-tộc Ấn nói: “Tôi không có gì mới để dậy thế-giới. Sự Thật và Bất Bạo Động là những thứ xưa cũ như những ngọn đồi”.

 

.Người ta còn gọi Thánh Gandhi là Mahatma Gandhi (Mahatma có nghĩa là Linh-Hồn Vĩ-Đại (Great Soul))

Anh = England, Ấn = Ấn-Độ = India

 

 

 

Phẩm Vật Của Trần-Gian -- Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn