"Quân lính cốt hòa-thuận, không cốt đông; cốt tinh-nhuệ, không cốt nhiều. Người khéo thắng là thắng ở chỗ rất mềm-dẻo, chứ không lấy mạnh đè yếu, nhiều hiếp ít"  ** Quang-Trung **

HomeGiáo-Dục Phẩm-Vật Của Trân GianĂn Sáng --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian

Ăn Sáng --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian

Ăn Sáng  

 

Jonathan Swift (1667-1745) sinh tại Dublin, Ireland. Ông là nhà văn châm-biếm nổi tiếng. Một trong những tác-phẩm của ông được nhiều người biết đến là cuốn Những Cuộc Du-Hành Của Guilliver (Guilliver’s Travels). 

Có lần trong quán trọ nọ, ông bảo người giúp việc mang lại đôi giầy ống mà ông đã đi ngày hôm trước. Đôi giày vẫn còn bẩn vì không được lau chùi. Ông than-phiền thì người giúp việc trả lời rằng lau chùi không ích-lợi gì vì đôi giầy sẽ bị bẩn trở-lại. 

Ông bảo người giúp việc sửa-soạn lên đường. Anh này thưa với ông anh chưa được ăn sáng. 

Ông ôn-tồn trả lời:

- Ăn uống làm gì vì sau vài dặm đường bụng anh sẽ đói trở lại. 

 

_______________________________________________________

* Ireland = Ái Nhĩ Lan

 

Phẩm-Vật Của Trần-Gian -- Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn

 

 

 

 

Share

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Mục Giáo-Dục

Phụ-Trách

Trần Nghĩa Điền
Trần Văn Long

Với sự cộng tác:

  • Chân Trần
  • Thanh An
  • Thiên Anh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine