"Quân lính cốt hòa-thuận, không cốt đông; cốt tinh-nhuệ, không cốt nhiều. Người khéo thắng là thắng ở chỗ rất mềm-dẻo, chứ không lấy mạnh đè yếu, nhiều hiếp ít"  ** Quang-Trung **

HomeGiáo-Dục Phẩm-Vật Của Trân GianNgắn Gọn --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian

Ngắn Gọn --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian

 

Ngắn Gọn 

 

Thủ-tướng Winston Churchill (1874-1965) là nhà lãnh-đạo nổi tiếng của Anh. Ông được ái-mộ qua những bài diễn-văn hùng-hồn, là anh-hùng trong chiến-tranh chống Đức Quốc Xã. Ông lĩnh giải Nobel về văn-chương năm 1953 và được truy-tặng công-dân danh-dự của Mỹ. 

Một lần, đại-học Oxford mời ông đọc diễn-văn trong một buổi lễ của nhà trường. 

Ông đến dự với những thứ quen thuộc: một điếu xì-gà, một cây gậy và một cái mũ cao chỏm. Khi ông tiến tới bục, mọi người đứng dậy nồng-nhiệt vỗ tay. 

Ông bỏ điếu xì-gà xuống, thận-trọng để cái mũ trên giá sách. Ông nhìn thẳng về phía thính-giả rồi cất tiếng: 

- Đừng bao giờ bỏ cuộc! (Never give up!) 

Nhiều giây qua đi. Ông lập lại: 

- Đừng bao giờ bỏ cuộc! (Never give up!) 

Tiếng ông như sấm động vang dội đến thính-giả. Churchill cầm lấy cái mũ, điếu xì-gà và chống gậy bước khỏi bục. 

Bài diễn-văn 6 chữ là bài ngắn và hùng-hồn nhất được đọc tại trường đại-học Oxford nhưng cái ý của nó làm mọi người hiện-diện nhớ tới những ngày trong đời họ. 

______________________________________________________

* Anh=England
, Mỹ=USA 
 

 

 

  Phẩm-Vật Của Trần-Gian -- Nguyễn Hoàng Lãng Du

Share

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Mục Giáo-Dục

Phụ-Trách

Trần Nghĩa Điền
Trần Văn Long

Với sự cộng tác:

  • Chân Trần
  • Thanh An
  • Thiên Anh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine