"Quân lính cốt hòa-thuận, không cốt đông; cốt tinh-nhuệ, không cốt nhiều. Người khéo thắng là thắng ở chỗ rất mềm-dẻo, chứ không lấy mạnh đè yếu, nhiều hiếp ít"  ** Quang-Trung **

HomeGiáo-Dục Phẩm-Vật Của Trân GianÂm-Điệu --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian

Âm-Điệu --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian

 

Âm-Điệu 

 

Mark Twain (1835-1910) là một nhà văn Hoa-Kỳ và cũng là một nhà trào-phúng. Tên thật của ông là Samuel Langhorne Clemens. Hai tác-phẩm nổi tiếng nhất của ông là Những Cuộc Phiêu-Lưu Của Huckleberry và Những Cuộc Phiêu-Lưu Của Tom Sawyer*. 

Một lần, vợ của Mark Twain phẫn-nộ với chồng. Bà chửi thề. Ông cười lớn rồi nói: “Mình ạ, mình dùng chữ thì đúng nhưng mình không biết dùng âm-điệu”. 

 

Adventures of Huckleberry (1885) và Adventures of Tom Sawyer(1876)

Hoa-Kỳ= USA

 

Phẩm-Vật Của Trần Gian -- Nguyễn Hoàng Lãng Du tóm-lươc

 

 

Share

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Mục Giáo-Dục

Phụ-Trách

Trần Nghĩa Điền
Trần Văn Long

Với sự cộng tác:

  • Chân Trần
  • Thanh An
  • Thiên Anh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine