Yêu Thiền 

 

Thiền-sư Kitano Gempo (1841-1933) là người đứng đầu thiền-viện Eihei của Nhật. Cả đời ông không muốn bị vướng-mắc. 

Năm 20 tuổi lúc là người ăn mày, ông gặp một du-khách. Người này cho ông hút một điếu thuốc. Ông cảm thấy thích-thú. Người du-khách sau đó cho ông cái ống điếu và một ít thuốc hút. Ông nghĩ thuốc có thể làm ngăn trở việc thiền-định cho nên vứt ống điếu đi. 

Năm 23 tuổi, ông học kinh Dịch qua sự áp-dụng vào bói toán. Kitano nghĩ:”Nếu cứ tiếp-tục học kinh Dịch, ta sẽ lơ-là việc thiền-định”. Ông quyết-định bỏ những lời dậy huyền-diệu. 

Năm 28 tuổi ông học viết chữ Nho và thi-ca. Ông trở nên xuất-sắc trong những nghệ-thuật này khiến thầy phải ca-ngợi. Ông nghĩ: “Nếu không dừng lại, ta sẽ trở thành người làm thơ chứ không phải một thiền-sư. Rồi Kitano không bao giờ làm thơ nữa. 

 

 


 

Phẩm-Vật Của Trần-Gian -- Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn