Người Khách Lạ 

 

Vào một ngày chủ-nhật, một người có dáng-dấp thông-thái với trang-phục đơn-giản bước vào một nhà thờ tại Hòa-Lan. Ông chọn chỗ ngồi cạnh tòa giảng. Vài phút sau, một người đàn bà tiến tới chỗ ghế bà thường ngồi. Nhìn thấy kẻ lạ, bà khó chịu nói rằng đó là chỗ của bà và yêu-cầu ông rời ghế ngồi.
 

Người đàn ông khả-ái xin lỗi rồi ông tiến về phía ghế dành cho những người nghèo. Ông sốt-sắng dự lễ rồi rời nhà thờ.
 

Khi lễ tan, người bạn của ngươi đàn bà hỏi:
 

- Bà có biết ông ta là ai không?
 

Người đàn bà thản-nhiên trả lời:
 

- Không, tôi nghĩ chỉ là một người lạ.
 

Người bạn nói:
 

-  Đó là Đức Vua Oscar của nước Thụy-Điển. Ngài đến đây để thăm Nữ Hoàng của chúng ta.
 

__________________________________________________ 

    Thụy-Điển = Sweden

       Hòa-Lan = Netherlands

 

 

 

Phẩm-Vật Của Trần-Gian -- Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn