"Quân lính cốt hòa-thuận, không cốt đông; cốt tinh-nhuệ, không cốt nhiều. Người khéo thắng là thắng ở chỗ rất mềm-dẻo, chứ không lấy mạnh đè yếu, nhiều hiếp ít"  ** Quang-Trung **

HomeGiáo-Dục Phẩm-Vật Của Trân GianTranh phụ-bản: Hạ Hồng, sơn dầu --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian

Tranh phụ-bản: Hạ Hồng, sơn dầu --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian

 

 

ha hong --- xuan thi -4

 

                             xuan thi    xuan thi (2)                                                            
Share

Vào Cổng Làng Chi-Tiết

13369860
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
.Tháng trước
206
5723
36205
39069
95781
234067

Your IP: 107.21.16.70
Server Time: 2019-01-20 00:44:35

Mục Giáo-Dục

Phụ-Trách

Trần Nghĩa Điền
Trần Văn Long

Với sự cộng tác:

  • Chân Trần
  • Thanh An
  • Thiên Anh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine