HomeGiáo-DụcSử Thơm Lạc-HồngĐỗ Thị Tâm -- Sử Thơm Lạc -Hồng

Đỗ Thị Tâm -- Sử Thơm Lạc -Hồng

Đỗ Thị Tâm

(1903-1930) *

 

Liệt-sĩ Đỗ Thị Tâm (1903-1930) tên thật là Đỗ Thị Chuyên,  con gái thứ ba của nhà cách-mạng Đỗ Chân Thiết. Ông Thiết bị giặc Pháp giết năm bà 2 tuổi.

Bà Tâm lớn lên gia-nhập Việt-Nam Quốc-Dân đảng. Sau cuộc tổng khởi-nghĩa thất-bại, thực-dân Pháp tích-cực lùng-kiếm các đảng viên. Bà  bị bắt tại một cơ-sở của đảng trên phố Hàng Bột, Hà-Nội sau khi chống-trả mãnh-liệt.

Bà Tâm bị tra-tấn dã-man nhưng vẫn không tiết-lộ điều gì.

Bị hành-hạ quá, bà  phải nuốt giải yếm tự-vận ngày 7 tháng 9 năm 1930. Lúc đó bà 27 tuổi.

Dù “cờ độc-lập phải nhuộm bằng máu, hoa tự-do phải tưới bằng máu” (**) nhưng máu của dân Việt không bao giờ cạn để bảo-vệ Quê-Hương và tinh-thần của liệt-nữ Đỗ Thị Tâm vẫn còn mãi mãi nơi trang sử Việt.

 


(*) Năm sinh đươc chỉnh sửa  và một số chi-tiết được bổ-túc theo ông Đỗ Tiến Thịnh, một người trong thân-tôc của liệt-sĩ Đỗ Thị Tâm

 (**) Lời của Nguyễn Thái Học

 

 Nguyễn Hoàng Lãng Du

Share

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine