"Đem đại-nghĩa để thắng hung-tàn. Lấy chí-nhân mà thay cường-bạo"  ** Bình Ngô Đại-Cáo **

HomeNgàn Hoa (STTM)Nghệ-Thuật
Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
121 Một Đoạn Vũ Kịch Romeo and Juliet (Balcony Scene) --- Nghệ-Thuật Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
122 Có Một Không Hai (Pas De Deux) ---Nghệ-Thuật Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
123 Ngỡ Ngàng Vẽ Cá Vàng Bơi Y Như Thật - Nghệ Thuật Tác-Giả: Sưu - Tầm
124 Nghệ-Thuật Chạm Vỏ Trứng --- Nghệ-Thuật Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng.
125 Nghệ-Thuật: Duyên Dáng - Hình Chụp Dưới Nước Tác-Giả: Henrik Sorensen
126 Vũ-điệu Con Công --- Nghệ-Thuật Tác-Giả: China National Dance Ensemble
127 Claude Monet Tác-Giả: Sưu - Tầm
128 Leonardo Da Vinci Tác-Giả: Sưu - Tầm
129 Vẽ Tranh Bằng Cát (Clip Làm Rung Hộng Hàng Triệu Con Tim) Tác-Giả: Sưu - Tầm
130 Nghệ Thuật Làm Vườn Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
131 Hoa Thủy-Tiên Và Tiếng Sáo Nguyễn Đình Nghĩa Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
132 Nghệ Thuật Vẽ Tranh Trên Nước Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
133 Nghệ Thuật Vẽ Tranh Trên Cát (Ilana Yahav) Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
134 Nghệ-Thuật Tay lạ-lùng Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
135 Nghệ-Thuật Khoét Lá - Nghệ-Sĩ Terevner Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
136 Tác-Phẩm Trong Vườn Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
137 Nàng 1 tay - Chàng 1 chân (Vũ-Điệu) Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
138 Vẽ Tranh Bằng Cát Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
139 Nghệ-Thuật Cắm Hoa Nhật Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
140 Nghệ-Thuật Khắc Hoa Trên Dưa Hấu Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng

Trang 7 / 8

mung-cha-2018-thu-nghiem

 Cha

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Mục Sưu-Tầm Trên mạng

Liên Lạc

suu-tam@langhue.org

Điều-hợp

 • Thanh An
 • Trần Nghĩa Điền

Cộng-tác:

 • Chân Trần
 • Lê Kim Hải
 • Ngô Chân Điện
 • Nguyễn Mạnh Kym
 • Thiện-Tâm
 • Trần Bá Giang
 • Yên Thanh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine