"Đem đại-nghĩa để thắng hung-tàn. Lấy chí-nhân mà thay cường-bạo"  ** Bình Ngô Đại-Cáo **

HomeNgàn Hoa (STTM)Nghệ-Thuật
Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
61 Cuộc Sống Trong Tranh Của Pablo Picasso --- Nghệ Thuật Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
62 Nghệ Thuật Đánh Lừa Ảo Giác --- Nghệ Thuật Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
63 Claude Monet --- Nghệ Thuật Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
64 10 Bức Tranh Nổi Tiếng Của Van Gogh --- Nghệ Thuật Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
65 Mona Lisa - Why so Famous? --- Nghệ Thuật Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
66 Tốp 50 Bức Tranh Nổi Tiếng Nhất Mọi Thời Đại --- Nghệ Thuật Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
67 Tốp 20 Bức Tranh Của Francisco Goya --- Nghệ -Thuật Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
68 Tranh Của Raffaello Sanzio --- Nghệ Thuật Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
69 20 Bức Tranh Của Leonardo Da Vinci --- Nghệ -Thuật Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
70 Mona Lisa's Secrets --- Nghệ Thuật Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
71 Tranh Vẽ Của Picaso --- Nghệ Thuật Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
72 20 Bức Tranh Của Picaso --- Nghệ Thuật Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
73 Tranh Vẽ Về Phụ Nữ Của Leonardo da Vinci -- Nghệ Thuật Tác-Giả: Sưu-TầmTrên Mạng
74 Vẽ Đẹp Của Phụ Nữ Trong Tranh Vẽ -- Nghệ Thuật Tác-Giả: Sưu-TầmTrên Mạng
75 Tranh Của Pablo Picasso -- Nghệ Thuật Tác-Giả: Sưu-TầmTrên Mạng
76 Vẽ Tranh Cát (Lê Phong Giao) --- Nghệ Thuật Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
77 Nghệ Thuật Vẽ Tranh Cát (Anh Vũ) --- Nghệ Thuật Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
78 Tranh Vẽ Của Kandinsky -- Nghệ Thuật Tác-Giả: Sưu-TầmTrên Mạng
79 Picasso --- Nghệ Thuật Tác-Giả: Picasso
80 20 Bức Tranh Của Pablo Picasso --- Nghệ -Thuật Tác-Giả: Picasso

Trang 4 / 8

mung-cha-2018-thu-nghiem

 Cha

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Mục Sưu-Tầm Trên mạng

Liên Lạc

suu-tam@langhue.org

Điều-hợp

 • Thanh An
 • Trần Nghĩa Điền

Cộng-tác:

 • Chân Trần
 • Lê Kim Hải
 • Ngô Chân Điện
 • Nguyễn Mạnh Kym
 • Thiện-Tâm
 • Trần Bá Giang
 • Yên Thanh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine