"Đem đại-nghĩa để thắng hung-tàn. Lấy chí-nhân mà thay cường-bạo"  ** Bình Ngô Đại-Cáo **

HomeNgàn Hoa (STTM)Nghệ-Thuật
Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
21 Tranh Vẽ Của Edward Hopper --- Nghệ Thuật Tác-Giả: Edward Hopper
22 Tranh Vẽ Của Henri Matisse --- Nghệ Thuật Tác-Giả: Henri Matisse
23 Tranh Vẽ Của Claude Oscar Monet --- Nghệ Thuật Tác-Giả: Claude Oscar Monet
24 Nghệ Thuật Đường Phố -- Trò Vui & Tài Khéo Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
25 Tranh Vẽ Của Họa Sĩ Tô Ngọc Vân --- Nghệ Thuật Tác-Giả: Tô Ngọc Vân
26 Những Bức Tranh Của Họa Sĩ Nguyễn Phan Chánh --- Nghệ Thuật Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
27 Những Bức Tranh Của Họa Sĩ Nguyễn Tư Nghiêm --- Nghệ Thuật Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
28 Những Bức Tranh Của Họa Sĩ Hoàn Ngân --- Nghệ Thuật Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
29 Những Bức Tranh Của Họa Sĩ Bùi Xuân Phái --- Nghệ Thuật Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
30 Tranh Cát Của Lê Phong Giao Về Mẹ (Tiếng Hát Phương Phi) --- Nghệ Thuật Tác-Giả: Nghệ Sĩ: Lê Phong Giao, Nhạc: Nguyễn Văn Chung
31 Học Vẽ Tranh Nước 3D - Phần 4 --- Nghệ Thuật Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
32 Adorazione Dei Magi - Tranh Vẽ Của Gentile Da Fabriano Tác-Giả: Gentile Da Fabriano
33 Học Vẽ Tranh Nước 3D - Phần 2 --- Nghệ Thuật Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
34 Học Vẽ Tranh Nước 3D --- Nghệ Thuật Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
35 Vẻ Đẹp Của Gốm Sứ --- Nghệ Thuật Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
36 Những Bức Tranh Nổi Tiếng Của Fernando Botero --- Nghệ Thuật Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
37 Những Bức Tranh Nổi Tiếng Của Edward Hopper --- Nghệ Thuật Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
38 Những Bức Tranh Nổi Tiếng Của Frida Kahlo --- Nghệ - Thuật Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
39 Tranh Vẽ Của Caravaggio --- Nghệ Thuật Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
40 Tốp 20 Bức Tranh Của Van Gogh --- Nghệ -Thuật Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng

Trang 2 / 8

Mục Sưu-Tầm Trên mạng

Liên Lạc

suu-tam@langhue.org

Điều-hợp

 • Thanh An
 • Trần Nghĩa Điền

Cộng-tác:

 • Chân Trần
 • Lê Kim Hải
 • Ngô Chân Điện
 • Nguyễn Mạnh Kym
 • Thiện-Tâm
 • Trần Bá Giang
 • Yên Thanh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine