"Đem đại-nghĩa để thắng hung-tàn. Lấy chí-nhân mà thay cường-bạo"  ** Bình Ngô Đại-Cáo **

Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
11 Thức Tỉnh Mục Đích Sống (Phần 2) -- Nghe Trên Mạng - Mở Tâm Tác-Giả: Eckhart Tolle
12 Tức Giận - Đọc Truyện Phật Giáo --- Nghe Trên Mạng - Mở Tâm Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
13 Thức Tỉnh Mục Đích Sống (Phần 1) -- Nghe Trên Mạng - Mở Tâm Tác-Giả: Eckhart Tolle
14 Sức Mạnh Của Tĩnh Lặng --- Nghe Trên Mạng - Mở Tâm Tác-Giả: Eckhart Tolle
15 Nhàm Chán - Nghe Trên Mạng - Mở Trí Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
16 Lời Phiên Cho Người Nóng Giận - Nghe Trên Mạng - Mở Tâm Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
17 Ánh Sáng Mật Tông --- Nghe Trên Mạng - Mở Trí Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
18 Lời Dạy Của Phật -- Nghe Trên Mạng - Mở Trí Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
19 Trở Về Từ Cõi Sáng --- Nghe Trên Mạng - Mở Tâm Tác-Giả: Người Dịch: Nguyên Phong
20 Ăn Chay Một Triết Lý Sống --- Nghe Trên Mạng - Mở Tâm Tác-Giả: V; Người Dịch: Vĩnh Phụ, Liên Hương

Trang 2 / 6

Mục Sưu-Tầm Trên mạng

Liên Lạc

suu-tam@langhue.org

Điều-hợp

 • Thanh An
 • Trần Nghĩa Điền

Cộng-tác:

 • Chân Trần
 • Lê Kim Hải
 • Ngô Chân Điện
 • Nguyễn Mạnh Kym
 • Thiện-Tâm
 • Trần Bá Giang
 • Yên Thanh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine